Hem

Foto: Janto Marzuki

Välkommen till Svensk-Indonesiska Sällskapet

Swedish Indonesian Society

Asosiasi Swedia Indonesia

Nyheter

Årsmöte 2021


Inledande tal av Indonesiens ambassadör i Sverige Kamapradipta Isnomo. Ambassadör Kama intoducerade den nya ansvariga för information, socio- och kulturfrågor tredje ambassadssekreterare Rosmawati Siregar.


Ambassadören talade även om fortsätt samarbete och stöd till Svensk-Indonesiska Sällskapet (SIS).


Årsmötet valde sällskapets ordförande, styrelse, revision och valberedning för verksamhetsåret 2021-2022. 

2020-11-07, Indonesiens nytillträdda ambassadör Kamapradipta Isnomo presenterades av Indonesiens ambassad via Zoom-möte. Svensk-Indonesiska Sällskapet deltog och välkomnade den nya ambassadören.


2020-12-08, Styrelsemöte. Mötet faställde söndagen den 7 februari 2021 för årsmöte. På grund av pandemin ska årsmötet vara en kombination av Zoom- och på plats möte. 


2021-02-07, Årsmöte 2021 på distans (Zoom-möte).


2021-02-07, Konstituerande styrelsemöte. Val av sällskapets funktionärer.


Kommande aktiviteter

Styrelsemöte

Tisdag, 9 mars 2021, kl 18-20

Zoom-möte.booked.net
booked.net
powered by Surfing Waves