Hem

Foto: Janto Marzuki

Välkommen till Svensk-Indonesiska Sällskapet

Swedish Indonesian Society

Asosiasi Swedia Indonesia

Styrelsemöte 2


Svensk-Indonesiska Sällskapets (SIS) styrelse hade sammanträde via Zoom torsdagen den 25 mars.  Det hastigt planerade mötet  behandlade detaljer kring några av våra kommande aktiviteter. Samtidigt ställde styrelsen in planerat möte för den 13 April.  


Det fortfarande råder osäkerhet till följd av pågående pandemi och vaccinations-läget i landet. Vi kommer dock att arbeta med att ordna båda SIS-picknick, Pasar Malam och andra aktiviteter. Vi kommer att kontakta våra samarbetspartners omgående. Löpande information kommer att ges. Vi reserverar oss dock för eventuella ändringar.


 

2020-11-07, Indonesiens nytillträdda ambassadör Kamapradipta Isnomo presenterades av Indonesiens ambassad via Zoom-möte. Svensk-Indonesiska Sällskapet deltog och välkomnade den nya ambassadören.


2020-12-08, Styrelsemöte. Mötet faställde söndagen den 7 februari 2021 för årsmöte. På grund av pandemin ska årsmötet vara en kombination av Zoom- och på plats möte. 


2021-02-07, Årsmöte 2021 på distans (Zoom-möte).


2021-02-07, Konstituerande styrelsemöte. Val av sällskapets funktionärer.


2021-03-09, Styrelsemöte 1. 


2021-03-25, Styrelsemöte 2.


2021-04-17, 'Ngobrol' med fyra av svensk-indonesiska youtubers via Zoom. Moderator Isabel Nielsen. 


Kommande aktiviteter

Matlagningskurs online

via Zoom

Söndag, 30 maj, kl 11.00 - 13.00 


Mer info kommer.


Anmälan:

Pia Söderberg

piasoderberg@hotmail.com

powered by Surfing Waves