Hem

Foto: Janto Marzuki

Välkommen till Svensk-Indonesiska Sällskapet

Swedish Indonesian Society

Asosiasi Swedia Indonesia

Nyheter

Ingen årsavgift för 2020 pga begränsade aktiviteter under Covid-19-pandemin.


Inbetalda medlemsavgifter för 2020 kommer att bokföras som medlemsavgifter för 2021.


Vi avbokar inplanerade aktiviteter som inte kan genomföras på distans.
2020-06-18, styrelsemöte. Beslut om att ställa in inplanerade aktiviteter gemensam middag med gamla och nya styrelseledamöter och indonesiska ambassadören samt inventering hos Anik Sundqvist pga Covid-19 pandemi. 


2020-07-10, mailväxling. Motion om ändring av domännamn svensk-indonesiska.se till kortare namn, tex SIS-sto.se. Motion med motförslag. Votering via mail. Bordläggning av frågan till årstmötet i februari 2021 pga endast 2 ledamöter deltog i voteringen på rätt sätt.


2020-08-23, styrelsemöte. Beslut om att ordna Pasar Malam virtuellt och Welcome to Sweden som Zoom-möte. 


2020-09-15, styrelsemöte. Beslut om att ställa in planerade filmvisning och matlagningskurs under rådande pandemi. Undersöka frågan om utveckling av sällskapets nya hemsida. Den gamla hemsidan är svår att uppdatera och har leggat  nere sedan några månader tillbaka. Genomgång av sällskapets ekonomi.


2020-10-13, styrelsemöte. Beslut om att ställa in inplanerad julgransplundring i januari. Årsmöte planeras att äga rum senast 2:a veckan i februari 2021 i form av en kombination av fysiskt och virtuellt möte. Beslut om att prioritera uppdatering av den gamla hemsidan. Utveckling av ny hemsida prioritas ner. Genomgång av medlemslistor. Beslut om att inte ge ut extranummer av Sahabat. Sahabat nr 1 2021 kommer ut i januari 2021 och ska innehåla inbjudan till årsmöte 2021.


2020-11-07, Indonesiens nytillträdda ambassadör Kamapradipta Isnomo presenterades av Indonesiens ambassad via Zoom-möte. Svensk-Indonesiska Sällskapet deltog och välkomnade den nya ambassadören .


Kommande aktiviteter

Styrelsemöte

8 dec, kl 18-20

Zoom-möte.Årsmöte 2021

Söndag, 7 februari 2021

Kl 12.00 - 15.00.

Maria Bangata 13 Stockholm.booked.net
booked.net
powered by Surfing Waves

Copyright ©2020 Svensk-Indonesiska Sällskapet. All Rights Reserved