Årsmöte 2021

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomirapport

Revisionsberättelse

Copyright ©2020, 2021 Svensk-Indonesiska Sällskapet. All Rights Reserved