Medlemskap

Bli Medlem

 

 

För alla ni som vill bli medlemmar i Svensk Indonesiska Sällskapet, hör av er till oss!

 

Vi ställer inga andra krav än att ni delar vårt intresse för Indonesien och vill utöka ert nätverk därom.

 

Årsavgiften:

För familj 250kr/år, för en person 150kr/år och för studerande 100 kr.

 

Betala in medlemsavgiften direkt till plusgirokonto:

433 97 34-8. Ange på talongen: namn, adress, telefonnummer och din e-mail.

 

Ett annat alternativ är att kontakta SIS medlemsansvarig

Niklas Tranaeus, email: sismedlem@gmail.com.

Ange ditt namn, postadress, e-post och typ av medlemskap (familjemedlemskap, enskild eller studerande)

 

 

Copyright © All Rights Reserved