Om SIS

Om SIS

 

Svensk-Indonesiska Sällskapet (SIS) är en ideell förening som bildades 1977 och ombildades 1989. SIS är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden samt drivs utan vinstsyfte.

 

SIS mål är att främja och stärka relationerna, i dess vidaste betydelse, mellan Indonesien och Sverige inom de ekonomiska, sociala, kulturella, humanistiska, vetenskapliga, teknologiska och pedagogiska områdena, till gagn för båda länderna.

 

SIS söker kontakt med alla som är intresserade av landet Indonesien.

Detta sker genom att sprida information om Indonesiens befolkning, konst, kultur och samhällsliv. Svensk-Indonesiska Sällskapet har också ett intresse av att samhörigheten mellan dem som har sina rötter i eller anknytning till Indonesien kan utvecklas på bästa sätt.

 

Dagens medlemmar har alla olika erfarenheter och anknytningar till Indonesien. Svensk-indonesiska familjer, indoneser bosatta i Sverige, svenskar som har adopterat barn eller själva är adopterade från Indonesien samt indonesienresenärer m.fl.

 

Organisationen har sitt säte i Stockholm. Liknande organisationer finns även i bland annat Malmö/Lund och Göteborg.

Information om SIS och dess verksamhet ska främst ske genom vår medlemstidning Sahabat och föreningens hemsida.

Copyright © All Rights Reserved